ค้นหาข้อมูล

GOOGLE.CO.TH
สำนักงานก่อสร้าง9
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
183 หมู่9  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  20230
โทรศัพท์ :  038-343869
โทรสาร  :  038-343870
Voip   :  7442 , 7443
Email : eng09.midscale@gmail.com

 

 

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
183 หมู่ 9   ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  20230   โทรศัพท์ :  038--343869  โทรสาร  :  038-343870   Voip   :  7442 , 7443
Email : eng09.midscale@gmail.com
ผู้ดูแลเวปไซค์ : ฝ่ายวิศวกรรม
อัพเดท 12/3/2564