คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge management Team)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   ปฏิทินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ เพื่อร่วมวางแผนแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2560

 

 

 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตู้ ปณ.13   ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  20110   โทรศัพท์ :  038-343884-5 , 038-343869  โทรสาร  :  038-343870 , 038-343891  Voip   :  7442 , 7443
Email : eng09.midscale@gmail.com
ผู้ดูแลเวปไซค์ : ฝ่ายวิศวกรรม
อัพเดท 15/03/2560