ตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานกลางที่ 9 ได้ลงพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว
เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว โดยมีนายบรรพต โตพัฒนกุล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 คอยให้ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ