ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ร่วมประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอขลุง เป็นประธานประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาที่ดิน เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 เจ้าหน้าที่ส่วนธรณีวิทยา และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมส่วนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการ ความมั่นคงแข็งแรง และกระบวนการมีส่วนร่วม พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าร่วมได้ซักถามแสดงความคิดเห็น ผลการประชุม ประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนในการก่อสร้าง ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 รับทราบและจะเร่งดำเนินการต่อไป โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถเก็บกักน้ำได้ 4.21 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อสนับสนุนพัฒนาการเกษตรกร เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภค พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 2,500 ไร่