จัดงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.09 น. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช  และเพื่อเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิตเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9