วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00  น. คณะทำงานลุ่มน้ำสาขาวังโตนด สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี
โดยมี นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับ และบรรยายความก้าวหน้าของโครงการ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี