วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 16.30 น.  นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง  พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้ลงพื้นที่  เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด  ตำบลพวา  อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าของงาน ให้รับทราบโดยละเอียดซึ่งรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และคณะผู้ติดตามได้ให้คำแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด