วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์  ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางลงพื้นที่
บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี  เพื่อดูพื้นที่หน้างานที่มีการก่อสร้างไปแล้วบางส่วนและได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
ของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุง พร้อมกันนี้ได้พบกับประชาชนที่เดือดร้อนและต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุงต่อไป
เพื่อจะได้ช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำของประชาชนได้ โดยมีนายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9
และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง รายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น