วันที่ 25  มกราคม 2560  เวลา 10.30 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทาง เพื่อเข้าพบกับนายนรินทร์  นิ่มวิญญา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด
เพื่อหารือเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกำ   จังหวัดตราด ณ.โครงการชลประทานตราด
พร้อมกับได้ลงพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว