วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุทธิโอภาส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตราด เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จังหวัดตราด พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล ได้แก่ นายอำเภอบ่อไร่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตราด ปลัดเทศบาลตำบลหนองบอน เป็นต้น
โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพลอยแดง   ศาลากลางจังหวัดตราด