วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.15 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรองรับภาคเกษตรและช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงาน นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 มีโครงการที่สนับสนุน EEC ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ความจุ 60.26 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลการดำเนินงาน 89.20 %
2. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ความจุ 80.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลการดำเนินงาน 15.72 %