วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจพื้นที่ที่จะดำเนินก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ความจุเก็บกัก 5.09 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี (2563-2565) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนพัฒนาการเกษตรกรรม ให้ราษฎรมีรายได้สูงขึ้น