วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดตราด โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 เจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด  โดยมี การเสนอโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ความจุ 2.35 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,780 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการคลาดแคลนน้ำ รองรับการท่องเที่ยวในอนาคตในเขตพื้นที่บริเวณพื้นที่เกาะช้างได้ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563