วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุม การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด ร่วมกับ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายและที่ดิน  นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในส่วนของกรมชลประทาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด ปัจจุบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ประสานกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ราษฎร และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง พร้อมยินดีในการก่อสร้าง หากต้องใช้พื้นที่อุทยานในการก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ความจุเก็บกัก 2.35 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,780 ไร่ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการคลาดแคลนน้ำ รองรับการท่องเที่ยวในอนาคตในเขตพื้นที่บริเวณพื้นที่เกาะช้างได้ โดยคาดว่า จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563