ค้นหาข้อมูล

GOOGLE.CO.TH
สำนักงานก่อสร้าง9
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ร่วมประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอขลุง เป็นประธานประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ..
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี....
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 ส่วนออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ได้เข้าดูงานภาคสนาม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองนางชิง....
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสนธยา ฟ้าหทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ เป็นประธานการประชุมชี้แจง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว.....

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุม การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด....
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดตราด...

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจพื้นที่ที่จะดำเนินก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย......
   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.15 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรองรับภาคเกษตรและช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล...

   

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00  น. คณะทำงานลุ่มน้ำสาขาวังโตนด สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด

   
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุทธิโอภาส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตราด เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 นายจรัล พุ่มหมัน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายบรรพต โตพัฒนกุล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับมอบ...

   
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 นายจรัล พุ่มหมัน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายกฤตเมธ แสนสุขเจริญผล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และนายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว พร้อมคณะกรรมการตรวจรับมอบ...
   

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  กรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองประแกด...

   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายจรัล พุ่มหมัน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายบรรพต โตพัฒนกุล ประชุมเพื่อชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว

   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์  ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี.... 

 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 16.30 น.  นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง  พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้ลงพื้นที่  เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด....
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 จังหวัดชลบุรี....
 
วันที่ 25  มกราคม 2560  เวลา 10.30 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทาง เพื่อเข้าพบกับนายนรินทร์  นิ่มวิญญา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด
เพื่อหารือเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกำ....
   
จัดงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ...
   
ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560....
 

ตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

   
ประชุมเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 3  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560.....
   
 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
183 หมู่ 9   ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  20230   โทรศัพท์ :  038-343884-5 , 038-343869  โทรสาร  :  038-343870 , 038-343891  Voip   :  7442 , 7443
Email : eng09.midscale@gmail.com
ผู้ดูแลเวปไซค์ : ฝ่ายวิศวกรรม
อัพเดท 10/03/2562